top of page

הנזיר והאריה
אמנות אתיופית חזותית עכשווית בישראל

עורכות : טל דקל, אפרת ירדאי, אסתי עלמו וקסלר ושולה קשת (קשי)

ספר ראשון מסוגו, המוקדש כולו ליצירה הענפה של אמניות ואמנים ישראלים-אתיופים, ושבוחן את זיקתה של לזהות התרבותית והחברתית של יוצריה.
ספר- קטלוג זה מבקש להנכיח את העושר  הרעיוני של האמניות והאמנים ביחס לזהותם הישראלית-אתיופית, היישר מפי המקורות וללא תיווך, על הדקויות והשוני ביניהם.
כמו הקולות המובחנים של היוצרים השונים, גם היצירות שכונסו בספר מציגות שימוש בסוגי פרקטיקות ומדיה מגוונים- צילום, ציור, ריקמה, כיור בחמר, קליעה, פיסול ועוד.
לצד העבודות , הספר כולל מאמרים שכתבו נשות ואנשי רוח ותרבות שבתחומי התמחותם הם תרבות ואמנות של ישראלים -אתיופים ורב-תרבותיות בישראל.
עורכות : טל דקל, אפרת ירדאי, אסתי עלמו וקסלר ושולה קשת (קשי)

הנזיר והאריה - כריכת הספר

Book Reviews

bottom of page