• genderd.jpg

  Gendered
  Art and Feminist Theory 

  Feminist art and theoretical discussion are linked by a unique and reciprocal bond whose ...

 • transnational.jpg

  Transnational Identities
  Women, Art and Migration in Contemporary Israel

   A critical discussion of women immigrants in Israel through an analysis  ...

 • _---.jpg

  נשים והגירה
  אמנות ומגדר בעידן טרנס לאומי

  יצירות אמנות של נשים אשר היגרו לישראל מברית המועצות לשעבר,  מאתיופיה ומהפיליפינים חושפות מנעד ...

 • _-------.jpg

  (מ)מוגדרות
  אמנות והגות פמיניסטית

  אמנות והגות בשדה הפמיניסטי יוצרות ביניהן חיבור ייחודי ומקיימות יחסים של הפריה הדדית. זהו חיבור בעל השפעה ...

 • _----.jpg

  הנזיר והאריה
  אמנות אתיופית חזותית עכשווית בישראל

  ספר ראשון מסוגו, המוקדש כולו ליצירה הענפה של אמניות ואמנים ישראלים-אתיופים, ושבוחן את זיקתה של לזהות התרבותית והחברתית ... 

 • women & age.jpg

  נשים וִזקנה
  מגדר וגילנות בראי האמנות בישראל

  זִקנה נוטה להידחק מן הנראות הציבורית והשיח הכללי. הספר מפנה את המבט דווקא אל עבר הנושא המוצלב של מגדר וזקנה ...

Contact Me

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon
 • White Twitter Icon
 • White YouTube Icon
 • White LinkedIn Icon
© 2019 Proudly created by Di ve da