top of page

יוצרות שינוי 
אמנות ואקטיביזם בישראל

עורכות: טל דקל ושולה קשת. הוצאת ׳אחותי׳ למען נשים בישראל, 2021

ספר מקיף זה, ראשון מסוגו בישראל, עוסק באקטיביזם אמנותי. יצירות של עשרות אמניות ואמנים ממגוון הקהילות בישראל מוצגות באסופה, וכל אחת עוסקת באופן יצירתי וייחודי בדרכים בהן אמנות מניעה לפעולה ומקדמת שינוי חברתי. לצד היצירות, נכללים גם חמישה-עשר מאמרים, שירה ורשימות, מאת כותבות וכותבים שתרמו תובנות מאירות עיניים אודות אקטיביזם באמנויות בישראל.

לאורך דפי הספר נפרשת קשת עשירה של סוגיות חברתיות בוערות, תוך הצגת עמדות וקולות מרובים, לעיתים סותרים ולעיתים לעומתיים – אודות יחסי כוחות בתרבות ובחברה, אודות פערים ואי שוויון, חתירה לצדק ופעולה למען תיקון עולם.

יוצרות שינוי - כריכת הספר
bottom of page